Profil af Medical Consult

Medical Consult drives af mig, Marianne Sommer Bielefeldt. Som person har jeg et positivt mindset, med kunden i fokus, fleksibel, løsningsorienteret og ikke bange for at smøge ærmerne op for at jeres team kommer i mål.

Igennem min 25 årige karriere har jeg primært beskæftiget mig med compliance, kontrakter, løsningssalg, marketing og kundeservice. Parametre der altid har haft kunden i fokus. Disse opgaver har primært dækket et bredt spektrum fra specialistjobs til jobs med ledelsesansvar og opgaver af projektorienteret karakter. Jeg er vant til internationale kunder og leverandører og det har dermed givet mig en dagligdag med engelsk og tysk som naturlige kommunikationssprog.

Min innovative og strategiske tilgang til løsning af kundernes udfordringer har især de sidste 10 år været en motivator der har drevet mig i retning af medicinalindustrien og de industrier der understøttes af GxP compliance. Et område som interesserer mig meget fordi det er en branche med konstante ændringer. Samtidig har viden om disse ændringer givet et stort udbytte for hvordan et salgsteam agerer  i relation til netop den type kunder.

Igennem de sidste 10 år har jeg været med til at igangsætte, respektive implementere følgende –  til stor glæde for kunderne hos et CRO arkiv

  • Initiativtager til businesscase i relation til opbevaring af Wet Tissues – GLP
  • Overblik over kunder med GLP arkiver hos dokumenthåndteringsarkiv – GLP certifikat fra Lægemiddelstyrelsen
  • Tovholder på etablering af LEAN proces i relation til håndtering af håndtering og indtag af ITF – GCP
  • Opdatering og videreformidling omkring arkiveringskrav i branchen
  • Undervisning af kolleger i Norden så compliance blev kendt og fik et fokus i relation til kontakt til industrien
  • Kontraktelementer i relation til denne kundegruppe
  • Udbygning af netværksrelationer i brancherne
  • Kundebesøg sammen med Salgsafdelingen som specialist

Medical Consult understøtter denne tankegang ved at have fokus på den enkelte kunde og hvad der kan tilføre netop dem værdi.

Du kan finde mere om mig på min LinkedIn profil ved at klikke her